Roll No. Name
Semester
Year
ARA2061004 SALEHA KHANAM 3 2020
ARA2061007 PARBIN SULTANA 3 2020
ARA2061008 HAFIZ SHAFIUL ISLAM 3 2020
ARC2061001 NIPU KALITA 3 2020
ARC2061002 JABA SAIKIA 3 2020
ARC2061003 AISHWARYAMOYEE GOGOI 3 2020
ARC2061004 AMBIKA CHETRI 3 2020
ARC2061006 MEGHNA DAS 3 2020
ARC2061007 ANWESHA KASHYAP 3 2020
ARC2061008 NIYOR NEEHARIKA 3 2020
ARC2061009 HEENA BASUMATARY 3 2020
ARC2061010 AIPOHOR DEBBARMA 3 2020
ARC2061011 JYOTI SHIKHA TALUKDAR 3 2020
ARC2061012 BRISHMRITA BORUAH 3 2020
ARC2061014 SANTA BORA 3 2020
ARC2061016 SUBHASHREE DUTTA 3 2020
ARC2061017 KRISHNANU BORAH 3 2020
ARC2061018 TUSHTI GOSWAMI 3 2020
ARC2061019 IBRAHIM KHALILULLA AHMED 3 2020
ARC2061020 SERIDHUN RONGPI 3 2020